Tööstusettevõtted

Nutikas Maja pakub tööstusettevõtetele terviklahendust, mis koosneb energia tarbimise mõõtesüsteemist, hooneautomaatikast ja targa maja lahendusest.

Energia tarbimise mõõtmisel kogutakse automaatselt andmeid elektri, gaasi, kütte, vee ja/või jahutuse tarbimisest. Ettevõte saab teha väljavõtteid tarbimisest, valitud ajaperioodi kohta ja nende andmete põhjal koostada aruandeid ja analüüse.

Hooneautomaatikaga juhitakse mehhaanilisi, elektrilisi ja torustikuga seotud seadmeid. Saab kontrollida ja juhtida kütet, ventilatsiooni ja õhujahutust. Näiteks kuuluvad siia alla:

  • Jahutid
  • Katlad
  • Ventilatsiooniseadmed
  • Fan-coil-seadmed
  • Soojuspumbad
  • Läbipääsusüsteemid
  • jne

Targa maja lahendus võimaldab ruumipõhiselt juhtida valgustust, kütet, jahutust ning multimeediasüsteeme ja muid elektriseadmeid, mida tellija soovib ühtsesse süsteemi integreerida. Samuti on võimalik juurde lisada video-fono süsteem. Kogu lahenduse juhtimine toimub ühe rakenduse kaudu.