Ventilatsioon

Automaatne ventilatsioonisüsteemi juhtimine

Automaatne ventilatsioonsüsteemi juhtimine võimaldab seadistada sissetulevat ja väljuvat õhukogust vastavalt CO2 kogusele ruumis. CO2 anduritel põhinev juhtimissüsteem võimaldab vähendada õhu sissevoolu ja väljavoolu kui inimesed hetkel ei viibi ruumis. Selle tulemusena on tagatud ventilatsiooni energiatõhusam töö ning ruumide aeglasem jahtumine talveajal ja aeglasem ülesoojenemine suveajal.

Lisaks saab Nutikas Maja lahendusega integreerida ja juhtida soojustagastusega ventilatsiooniseadmeid, mis võimaldavad hoida kindlat ettemääratud temperatuuri, näiteks talvel 23 ºC.