Eramajade omanikud

Nutikas Maja pakub eramajade omanikele terviklikku targa maja lahendust, mis koosneb energiakulu mõõtesüsteemist, valgustuse ja kütte juhtimisest ning Tellija soovile vastavalt koostatud nutikast koduseadmete juhtimisest.

Kuna energiahinnad jätkuvalt tõusevad (nii lühemas kui ka pikemas perspektiivis), on majaomanikel mõistlik investeerida energia kokkuhoidu ja arukasse tehnoloogiasse. Alustada tuleks energiakulu vähendamisest. Selleks tuleks soojustada maja, et välistada soojusenergia lekkimist ning soetada kõrgema kasuteguriga küttesüsteem, valgusallikad ja elektrikodumasinad.

Nutikas Maja energiakulu mõõtesüsteem aitab kasutajatel kergemini muuta oma energiatarbimise harjumusi. Tänu informatiivsele energiatarbimise ülevaatele olevikus ja valitud perioodi jooksul, saab kontrollida oma energiatarbimist.

Koostoimes energia kulu vähendamisega, nutika valgustuse, kütte ja teiste elektriseadmete juhtimisega ning alternatiivsete energiaallikate (näiteks tuulegeneraatorid ja päikesepatareid) kasutamisega on võimalik saavutada märkimisväärne energiakulu kokkuhoid.

 

Uued trendid

Infotehnoloogia järjepidev kiire areng maailmas toob uusi trende ka targamaja süsteemide arengusse. Üha rohkem kasutatakse 3D-mudeleid, nutiseadmete rakendusi, arvestisüsteemid seotakse raamatupidamise tarkvaraga, info säilitamiseks kasutatakse „pilve“ tehnoloogiat jne.

Tänapäeval on olemas elektriarvestid, mis suudavad mõõta elektrit kahesuunaliselt, mis võimaldab energiat veelgi tõhusamalt kasutada.

Uue trendina on võimalik majapidamistesse integreerida selliseid nutikaid süsteeme, mis kontrollivad hetke elektrihindasid börsil. Näiteks süsteem saab aru, et elektrihind on madal ning lülitab pesumasinad või muud kodumasinad automaatselt tööle läbi elektrivõrgu. Samas, kui hetke elektrihind on kõrgem, lülitab süsteem end ümber alternatiivsetele energiaallikatele, näiteks päikesepatareid ja tuulegeneraatorid.

 

Nutika maja näidis eramajast

Nutika Maja näidis eramajast

 

 

 

More

Ventilatsioon

More

Turvasüsteem

More

Multimeedia

More

Fonosüsteem

More

Küte ja jahutus

More

Valgustus

More

Aknakatted

More

Bassein